Therapieën Als gedreven psychologe verleen ik mijn diensten aan een breed spectrum aan problematieken zoals hierna beschreven. U kan bij mij eveneens terecht voor het afnemen van een breed scala aan psychologische testen en diagnostieken zoals een IQ-meting,AD(H)D-testen e.d.,maar ook voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Uw psychologische problemen aanpakken in uw eentje is niet eenvoudig. Individuele begeleiding bij een erkend psycholoog is dan uw beste optie. Daar ik hoofdzakelijk oplossingsgericht werk,zullen de sessies actief  en niet alleen op praten gericht zijn.Je zal dus niet de hele tijd en keer op keer uw verhaal moeten doen, maar u gaat tevens huiswerkopdrachten meekrijgen zodat u doorheen de oefeningen die we zien,praktische handvaten aangereikt krijgt om dus uiteindelijk zelf met uw problemen aan de slag te kunnen. Patiënten in mijn praktijk geven aan dat je hier veel meer uithaalt dan enkel praatsessies en hiermee probeer ik u dus concrete oplossingen voor uw problemen te bewerkstelligen. Samengevat werk ik dus concreet naar oplossingen toe door samen met u een behandeling op te stellen die volledig aangepast is aan uw noden. Zo help ik u graag bij het behandelen van onder meer : • Emotionele problemen • Persoonlijkheidsstoornissen waaronder borderline,narcisme,gedragsstoornissen, … • Stemmingsstoornissen en/of depressie • Slaapproblemen • Agressieproblemen en woedeuitbarstingen • Verslavingsproblematieken waaronder alcohol,drugs, … • Eetstoornissen: anorexia en boulimia nervosa,binge eating, … • Aandachtsproblemen en concentratiestoornissen ADHD en ADD • Stress,spanningsklachten & burn-out • Angsten • Assertiviteitstraining & sociale vaardigheden • Testonderzoek: IQ-meting,AD(H)D-testen,een volledig persoonlijkheidsonderzoek, … (Zie “testen en onderzoeken”) • Depressie, piekeren en loslaten,doemdenken – negatief denken  • CVS en fybromyalgie • paniekaanvallen en chronische hyperventilatie • negatief zelfbeeld,faalangst en perfectionisme • OCD (dwanggedachten en dwanghandelingen) • rouwverwerking,trauma (verwerking) en posttraumatische stressstoornis (PTSS) • relatieproblemen en opvoedingsvragen,zoals ouderbemiddeling en bedplassen (nocturnes) • concentratiestoornissen,leerstoornissen (zoals dyslexie, dyscalculie en ad(h)d, …) en studiebegeleiding • aanpassingsproblemen • autisme en aanverwante stoornissen • Zindelijkheidsproblemen waaronder bedplassen,fobieën,hoog sensitiviteit,identiteitsproblemen,incestverwerking, postnatale depressie,psychiatrische problematiek, psychosomatische klachten,relationele problemen,seksuele problemen,stoornissen in de impulscontrole,stress-of spannings-gerelateerde klachten,trichotillomanie (TTM),  • Verslavingsproblematiek,werkproblemen,zingevingsvragen, ... • Speltherapie voor kinderen Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij mij terecht.
? ? ? ? ?  Info

VALERIE VERSCHUEREN

Erkend psychologe

 SCIENCE OF PSYCHOLOGY

  Contact/afspraken   Personalia   Terugbetalingen   Routeplan   Documenten   Therapieën   Testen/Onderzoeken
 Info
 Therapieën Als gedreven psychologe verleen ik mijn diensten aan een breed spectrum aan problematieken zoals hierna beschreven. U kan bij mij eveneens terecht voor het afnemen van een breed scala aan psychologische testen en diagnostieken zoals een IQ- meting,AD(H)D-testen e.d.,maar ook voor een uitgebreid persoon- lijkheidsonderzoek.
Uw psychologische problemen aanpakken in uw eentje is niet eenvoudig.Individuele begeleiding bij een erkend psycholoog is dan uw beste optie. Daar ik hoofdzakelijk oplossingsgericht werk,zullen de sessies actief en niet alleen op praten gericht zijn.Je zal dus niet de hele tijd en keer op keer uw verhaal moeten doen,maar u gaat tevens huis- werkopdrachten meekrijgen zodat u doorheen de oefeningen die we zien,praktische handvaten aangereikt krijgt om dus uiteindelijk zelf met uw problemen aan de slag te kunnen. Patiënten in mijn praktijk geven aan dat je hier veel meer uithaalt dan enkel praatsessies en hiermee probeer ik u dus concrete oplos- singen voor uw problemen te bewerkstelligen. Samengevat werk ik dus concreet naar oplossingen toe door samen met u een behandeling op te stellen die volledig aangepast is aan uw noden. Zo help ik u graag bij het behandelen van onder meer : • Emotionele problemen • Persoonlijkheidsstoornissen waaronder borderline,narcisme,… • Stemmingsstoornissen en/of depressie • Slaapproblemen • Agressieproblemen en woedeuitbarstingen • Verslavingsproblematieken waaronder alcohol,drugs, … • Eetstoornissen: anorexia en boulimia nervosa,binge eating, … • Aandachtsproblemen en concentratiestoornissen ADHD en ADD • Gedragsstoornissen waaronder autisme,… • Stress,spanningsklachten & burn-out • Angsten • Assertiviteitstraining & sociale vaardigheden • Testonderzoek: IQ-meting,AD(H)D-testen,een volledig persoon-   lijkheidsonderzoek, … (zie “testen en onderzoeken”) • Depressie,piekeren en loslaten,doemdenken – negatief denken  • burn-out • CVS en fybromyalgie • paniekaanvallen en chronische hyperventilatie • negatief zelfbeeld,faalangst en perfectionisme  • OCD (dwanggedachten en dwanghandelingen) • rouwverwerking,trauma (verwerking) en posttraumatische stress-   stoornis (PTSS) • relatieproblemen en opvoedingsvragen,zoals ouderbemiddeling en   bedplassen (nocturnes) • borderline,gedragsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen • concentratiestoornissen,leerstoornissen (zoals dyslexie, dyscalculie   en ad(h)d, …) en studiebegeleiding • aanpassingsproblemen • autisme en aanverwante stoornissen • Zindelijkheidsproblemen waaronder bv. bedplassen,fobieën,hoog   sensitiviteit,identiteitsproblemen,incestverwerking,postnatale   depressie,psychiatrische problematiek,psychosomatische klachten,   relationele problemen,seksuele problemen,stoornissen in de impuls-   controle,stress- of spanningsgerelateerde klachten,trichotillomanie   (TTM) • Werkproblemen,zingevingsvragen, ... • Speltherapie voor kinderen   Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij mij terecht.

VALERIE VERSCHUEREN

Erkend psychologe