?
Testen en onderzoeken Ik neem eveneens testen af van kinderen en volwassenen voor wat betreft: IQ (intelligentiemeting),aandachts- en concentratieproblemen ADHD (ADD),dementie,autisme (ASS) en aanverwante stoornissen,enz… Geheugenonderzoek,cognitieve testen of neurologisch onderzoek Dementieonderzoek zoals vroege dementie,Alzheimer,… Onderzoek naar leerproblemen of leerachterstand(o.a. dyslexie,dyscalculie,…) Prijzen: De prijs van een consultatie bedraagt 60 €. Professionele IQ-meting met volledig verslag : prijs te bespreken. Een aandachts-en concentratiemeting zoals ADHD of ADD en metingen voor autisme (ASS) en aanverwante stoornissen kunnen uitgevoerd worden met een daarbij horend volledig verslag.Prijs te bespreken.
 Info

VALERIE VERSCHUEREN

Erkend psychologe

 SCIENCE OF PSYCHOLOGY

  Contact/afspraken   Personalia   Terugbetalingen   Routeplan   Documenten   Therapieën   Testen/Onderzoeken
 Info

?

 Testen en onderzoeken Ik neem testen af van kinderen en volwassenen voor wat betreft: IQ (intelligentiemeting),aandachts- en concentratieproblemen, ADHD (ADD),dementie,autisme (ASS) en aanverwante stoornissen, enz… Geheugenonderzoek,cognitieve testen of neurologisch onderzoek. Dementieonderzoek zoals vroege dementie,Alzheimer,… Onderzoek naar leerproblemen of leerachterstand (o.a. dyslexie,dyscalculie,…) Prijzen: De prijs van een consultatie bedraagt 60 €. Professionele IQ-meting met volledig verslag : prijs te bespreken. Een aandachts-en concentratiemeting zoals ADHD of ADD en metingen voor autisme (ASS) en aanverwante stoornissen kunnen uitgevoerd worden met een daarbij horend volledig verslag.Prijs te bespreken.

VALERIE VERSCHUEREN

Contact/afspraken | Personalia | Therapieën | Testen/onderzoeken

Erkend psychologe